Foto: Pixabay

Meer betaalbare woningbouw in Den Haag

  Nieuwsflits

Er wordt volop gebouwd in Den Haag, maar de bouw van betaalbare woningen blijft achter. Daar wil de gemeente Den Haag verandering in brengen. Het stadsbestuur stuurt met een eigen programma aan op de bouw van 3000 woningen in 2021 waarvan dertig procent sociale huur is. 

Den Haag - De afgelopen twee jaar bleef het aantal in aanbouw genomen nieuwe woningen achter. De verwachting is echter dat de bouwproductie in 2021 weer richting 3.000 in aanbouw te nemen woningen gaat. Daarvan zal 30% een sociale huurwoning zijn. Voor de jaren wil Den Haag dat er wordt gestart met de bouw van 4.000 woningen waarvan 30 procent sociale huur  en 20 procent middeldure huur is 

Jarenlang zat productie van betaalbare woningen in Den Haag  in een neerwaartse spiraal. Aanleiding voor Den Haag om stevig bij te sturen op de woningbouwprogrammering. 

“Elke Hagenaar of Hagenees heeft recht op een woning die past bij zijn of haar portemonnee”, zegt wethouder Martijn Balster (wonen, wijken en welzijn) “We hebben een enorme woningbouwopgave, weinig ruimte en we willen tegelijkertijd betaalbaar bouwen. Ik ben blij dat dit steeds beter lukt. Dit noemen we Haags Samen Wonen: een fijne en betaalbare woning voor iedereen.”

Het afgelopen jaar werd door Den Haag circa 90 miljoen rijksgeld binnengehaald en een even zo groot bedrag aan eigen middelen gereserveerd voor betaalbaar bouwen. Er werden afspraken met corporaties, ontwikkelaars en beleggers gemaakt om inclusief te bouwen. Ook werd een doelgroepenverordening ingevoerd, om via bestemmingsplannen betaalbare woningbouw af te dwingen.

Balster waarschuwt echter ook dat er nog obstakels zijn die de plannen om meer betaalbare woningen te bouwen kunnen doorkruisen. “We halen alles uit de kast om de woningnood aan te pakken. Maar ik moet ook waarschuwen. Als het Rijk niet over de brug komt de komende jaren, door onder meer de verhuurderheffing af te schaffen en de corporaties in onze regio te steunen, dan houden we dit niet lang meer vol. Terwijl onze inwoners snakken naar meer fatsoenlijke, betaalbare huizen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden