Foto: Shutterstock

Gemeenteraad heeft weinig zicht op kosten jeugdzorg

  Nieuwsflits

De Haagse gemeenteraad heeft weinig zicht op de ontwikkeling van de kosten en de resultaten van de jeugdzorg. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Rekenkamer Den Haag. 

Den Haag - De Rekenkamer Den Haag concludeert dat de raad onvoldoende informatie krijgt over de ontwikkeling van de kosten, uitgesplitst naar verschillende vormen van jeugdzorg en verwijzers naar jeugdzorg, zoals huisartsen en wijkteams. Daarnaast worden de resultaten van de geleverde jeugdzorg niet geregistreerd. De kostenstijgingen van de afgelopen jaren zijn daardoor voor de gemeenteraad teveel een black box, stelt de Rekenkamer. De informatie is voor de raad belangrijk om te kunnen beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten te verminderen. 

Uit het onderzoek bleek ook dat de totale kosten van jeugdzorg in Den Haag van 2015 tot en met 2019 met 55 miljoen euro zijn gestegen. De rekenkamer constateert verder dat van de meer dan honderd verschillende vormen van jeugdzorg er in de Den Haag slechts tien vormen verantwoordelijk zijn voor een kostenstijging van 27 miljoen euro. Uit CBS-cijfers blijkt dat sinds 2015 vooral de verwijzingen vanuit de gemeente sterk zijn toegenomen.

Het college wil de aanbevelingen uit het onderzoek overnemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden