<p>Wethouder Kavita Parbhudayal, Derwisj Maddoe (voorzitter Federatie Islamitische Organisaties) en pastoor Ad van der Helm (platform Zorgzaam uit Overtuiging)&nbsp; stropen hun mouwen op om gevaccineerd te worden.</p>

Wethouder Kavita Parbhudayal, Derwisj Maddoe (voorzitter Federatie Islamitische Organisaties) en pastoor Ad van der Helm (platform Zorgzaam uit Overtuiging)  stropen hun mouwen op om gevaccineerd te worden.

(Foto: Henriette Guest)

Gemeente wil met inzet van sleutelfiguren verschillen in vaccinatiegraad slechten

  Nieuwsflits

Een prik tegen baarmoederhalskanker of meningokokken belandt minder vaak in de arm van jongeren met een migratieachtergrond, blijkt uit een onderzoek naar de vaccinatiebereidheid in de vier grote steden. De gemeente Den Haag wil met hulp van sleutelfiguren als buurtvaders en - moeders, sportcoaches en imams de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder deze groepen vergroten. Ook werkt de gemeente aan een eigen campagne over de coronavaccinatie.

Den Haag - Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken. De vaccinatiegraad bij HPV is 14,5 procent, terwijl die bij kinderen zonder migratieachtergrond 61,4 procent is. Van de kinderen met een Surinaamse, Arubaanse of Antilliaanse achtergrond is bijna 42 procent gevaccineerd. Bij meningokokken is 88 procent van de kinderen zonder migratieachtergrond ingeënt. Bij jongeren met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse afkomst zijn de percentages respectievelijk bijna 58 en ruim 74 procent.

Het is voor het eerst dat een analyse van de vaccinatiegraad naar verschillende migratieachtergronden is uitgevoerd, nadat vanuit de jeugdgezondheidszorg zorgen waren geuit over het achterblijven van de vaccinatiegraad bij diverse migrantengroepen.

Volgens Derwisj A. Maddoe, voorzitter van de Federatie Islamitische Organisaties in Den Haag spelen religieuze motieven bij het vaccineren eigenlijk geen rol. “De Islam stelt de gezondheid van de mens voorop”, zegt hij. Het probleem van de lage vaccinatiebereidheid onder migranten heeft volgens Maddoe veel meer te maken met onwetendheid. “Zij kunnen fabels en feiten over vaccineren vaak niet onderscheiden. Tegelijk hebben migranten vaker moeite met overheidsvoorlichting, of omdat zij die niet begrijpen, of niet kunnen vinden, of niet vertrouwen. Daarom is de samenwerking met sleutelfiguren in de wijken zo belangrijk. Wij juichen het toe dat de gemeente daar werk van maakt”.

Naast de inzet van sleutelfiguren wil de gemeente Den Haag zorgen voor meer voorlichting op maat en de mogelijkheid om belemmeringen te bespreken. Dat gebeurt niet alleen bij het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren, dat bescherming biedt tegen twaalf besmettelijke infectieziekten, maar ook bij de coronavaccinaties. Hierbij heeft de gemeente vooral de groep 18- tot 60-jarigen op het oog. Zijj zijn in de loop van mei aan de beurt voor een coronavaccinatie. Het RIVM vreest dat deze groep - bij een toenemende vaccinatiegraad onder ouderen, zorgpersoneel en mensen met een medisch risico - minder geneigd zal zijn zich te laten vaccineren. De zorgen zijn het grootst over migranten en laaggeletterden, die door de overheid doorgaans moeilijk worden bereikt. Voor specifieke doelgroepen binnen de grote groep 18- tot 60-jarigen wordt daarom in Den Haag een eigen aanpak uitgewerkt, in aanvulling op de campagne van het Rijk.

Zo worden er vanaf 17 mei onder meer verschillende, kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd waar deze doelgroepen vaccinatievoorlichting op maat krijgen van belangrijke sleutelfiguren, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en religieuze leiders

De vaccinatiegraad in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is het hoogst, in stadsdeel Centrum het laagst. Wethouder Kavita Parbhudaya lanceerde in 2019 haar Aanvalsplan Vaccinaties. De eerste lichtpuntjes zijn volgens haar zichtbaar. “Maar we zijn er nog niet”, benadrukt ze. “Vaccineren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het voor elkaar.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden