Onderzoek naar gevolgen corona in Mariahoeve wijst uit: veel zorgen maar meer oog voor elkaar


<p>Voor de lockdown was Winkelcentrum Mariahoeve aan het Kleine Loos een echte ontmoetingsplek voor ouderen.&nbsp;</p>

Voor de lockdown was Winkelcentrum Mariahoeve aan het Kleine Loos een echte ontmoetingsplek voor ouderen. 

(Foto: Jos van Leeuwen)

Onderzoek naar gevolgen corona in Mariahoeve wijst uit: veel zorgen maar meer oog voor elkaar

  Nieuwsflits

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor een wijk en haar bewoners? Katja Rusinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool, onderzocht het in Mariahoeve. Volgens haar werkt de crisis als een vergrootglas. “Bestaande problemen worden nog beter zichtbaar.” Het rapport werd verleden week overhandigd aan stadsdeelwethouder Saskia Bruines.

Door Helga Boudestein

Den Haag - In het rapport ‘Impact corona in Mariahoeve - De maatschappelijke gevolgen in beeld’ vertellen bewoners, vrijwilligers, professionals in zorg, onderwijs en welzijn en de wijkagent wat er het afgelopen jaar in hun wijk en voor henzelf is veranderd en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Bewoners Patrick en Wim zijn tijdens de lockdown bijvoorbeeld extra blij met het groen in hun wijk. “Ik zit op 10 minuten loopafstand van het Haagse bos. Dat heeft me deels gered”, zegt Patrick die alleen woont. Wim constateert echter ook dat belangrijke ontmoetingsplekken in de wijk zijn weggevallen. “Toen de horeca in Winkelcentrum Mariahoeve dicht ging en bankjes voor een groot deel werden afgeplakt, zag je ouderen dwalen. ” Wat is toegenomen zijn de onderlinge spanningen. “De woningen hier zijn slecht geïsoleerd. Daardoor was er altijd al sprake van geluidsoverlast. Voorheen werd dan de woningcorporatie gebeld, nu meteen de politie”, zegt de wijkagent. Hij vindt dat de tolerantiegrens sinds de lockdown lager ligt.

Volgens Katja Rusinovic is dat precies wat de coronacrisis doet: het werkt als een vergrootglas. “Bestaande problemen worden zichtbaarder doordat iedereen thuis zit. Ook zijn er nieuwe problemen ontstaan. Rusinovic: “Mensen raakten bijvoorbeeld hun baan kwijt en er is meer eenzaamheid doordat activiteiten stopten, ook onder jongeren.”
Het onderzoek laat echter ook zien dat de gevolgen van de crisis niet alleen maar negatief zijn. Het toont ook de enorme veerkracht van de bewoners. “Er is een constante schakeling tussen wat wel en niet kan. En daar slaagt men over het algemeen goed in”, zegt Rusinovic. Ze vindt het ook mooi om te zien dat er zoveel initiatieven zijn ontstaan, zoals het rondbrengen van maaltijden door Lichtpuntjes Mariahoeve. “Mariahoeve springt er wat dat betreft echt uit”, constateert ze.

De inzichten die haar onderzoek opleveren, zullen worden gebruikt als input voor de wijkagenda. Hierop staan punten die in het kader van de leefbaarheid aangepakt moeten worden. Eén daarvan is het gebrek aan ontmoetingsplekken in Mariahoeve. “Dat komt uit veel verhalen naar voren”, zegt Rusinovic. En ook is het volgens haar belangrijk dat mensen na de crisis worden geholpen, bijvoorbeeld met hun zoektocht naar een nieuwe baan.
Somber is ze zeker niet. “Nee, Mariahoeve heeft veel pluspunten. Eén daarvan is het vele groen in de wijk. Daardoor zullen mensen ook na deze crisis en over 20 jaar nog graag hier willen wonen, mits er wel iets wordt gedaan aan de sociale problematiek”, waarschuwt ze.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden