De Schoolstraat is een blijvertje en komt terug na de lockdown


Foto:

De Schoolstraat is een blijvertje en komt terug na de lockdown

  Nieuwsflits

In de buurt van basisscholen kan aan het begin en einde van de schooldag een chaotische verkeersituatie ontstaan. Om hier iets aan te doen startte de gemeente Den Haag in 2019 een proef met de Schoolstraat in. Scholen, kinderen en ouders zijn er zo enthousiast over dat de schoolstraat na de lockdown bij drie scholen permanent wordt ingevoerd.

Den Haag - De pilot startte destijds in de Abeelstraat. Daar werd de straat voor het eerst twee keer per dag door een verkeersregelaar afgesloten met een hek. Dit gebeurde een half uurtje voordat de school begon en een half uurtje vanaf het moment dat de school uitgging. Auto's, scooters werden even geweerd om zo een veilige omgeving te creëren voor de kinderen. Na de heropening van de scholen na de lockdown in mei 2020, werd bij maar liefst 24 Haagse scholen, een zogenoemde ‘Schoolstraat’ ingevoerd.

De gemeente Den Haag noemt de Schoolstraat een succes. Scholen, kinderen en ouders zijn enthousiast. Reden voor de gemeente om de Schoolstraten ook na de coronacrisis voort te zetten, dit gebeurt met vrijwilligers die als schoolstraatcoach kunnen helpen om zo de omgeving van de school verkeersveilig te houden. Voor drie scholen - De Drie Linden, De Vuurtoren en Basisschool Statenkwartier, wordt een verkeersbesluit voorbereid waarmee de Schoolstraat hier permanent wordt ingevoerd. Deze scholen hebben inmiddels voldoende vrijwilligers om zelf een Schoolstraat te bemensen. Verder wordt er ook een verkeersbesluit voorbereid voor de 9 scholen, die nu een team hebben dat deels uit vrijwilligers en deels uit professionele verkeersregelaars bestaat.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: "Door corona zien dat de behoefte aan de Schoolstraat is toegenomen. Als straks de scholen na de lockdown weer opengaan, wil je ouders en kinderen de ruimte geven. Juist bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolingang vaak in een chaotisch samenspel van auto's, fietsers en voetgangers. Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door de straat verkeersvrij te maken kunnen kinderen zelfstandig of met ouders op 1,5 meter veilige afstand naar school. Daarbij hopen we het haal- en brenggedrag van ouders positief te veranderen.”

Iedere schoolstraat heeft nu 1 of meer verkeersregelaars die op 10 dagdelen de schoolstraat bemensen. Dit is een kostbare aangelegenheid. Het is financieel voor de gemeente niet haalbaar om verkeersregelaars te blijven inzetten. Daarom is de gemeente samen met de scholen aan de slag gegaan om vrijwilligers te werven om de rol van de verkeersregelaar over te laten nemen. Deze vrijwilligers bijvoorbeeld ouders of bewoners of medewerkers van de school treden dan op als ‘schoolstraatcoach'.

Wethouder Robert van Asten: "We doen dit in goed overleg met de scholen, die zelf ook aangeven hoe ze de omgeving bij hun school veilig willen inrichten. Als een Schoolstraat niet lukt, omdat er bijvoorbeeld niet voldoende vrijwilligers zijn, kijken we of er eventueel andere verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het instellen van 1-richtingverkeer.”

Zodra het verkeersbesluit afgerond is, kunnen de coaches van start. De verwachting is dat de eerste schoolstraatcoaches bij de basisschool Statenkwartier in de Van Beverningkstraat half maart kunnen starten.

Meer berichten