<p>Toegangsbord van een vogelrustgebied in de Bosjes van Poot.&nbsp;</p>

Toegangsbord van een vogelrustgebied in de Bosjes van Poot. 

(Foto: Boudewijn Schreiner)

Meer rustgebieden om te voorkomen dat vogelsoorten uit stad verdwijnen

  Nieuwsflits

Voor vogels in de stad is het vaak lastig om rust te vinden. En dat hebben ze wel nodig, onder andere om te kunnen broeden. Niet zo verwonderlijk dus dat er steeds minder soorten in Den Haag rondvliegen. Het stadsbestuur wil het tij keren door het aantal vogelrustgebieden uit te breiden. Ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen.

Den Haag - Als je door een van de Haagse bossen en parken wandelt, heb je het vast wel eens gehoord: een gekwetter van jewelste. Of gezien: achter een hek of sloot ligt een gebiedje waar je niet kunt komen. Dit zijn de koninkrijkjes van onze vogels. Het zijn onmisbare kraamkamers in het broedseizoen noodzakelijke logeerplekken in het najaar voor wintergasten als houtsnip uit Scandinavië of voor doortrekkers als de koperwiek en de kramsvogel. Zij vliegen via ons land van het hoge noorden naar het warme zuiden.

Den Haag heeft veertien vogelrustgebieden waarvan negen in beheer van de Vogelbescherming. Er is er één in Rijswijk. Ze worden gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van bloeiende planten en besdragende struiken. Die zorgen ervoor dat vogels er het hele jaar voedsel kunnen vinden. Ook hangen er diverse nestkastjes waar ze in alle rust kunnen schuilen en broeden.

Gemeente Den Haag wil het areaal aan vogelrustgebieden in de stad verder uitbreiden, zo staat in de nota Stadsnatuur. “We hebben niet alleen aandacht voor deze zeldzame parels van rust, maar proberen ook het natuurinclusief bouwen te stimuleren, houden met ons maaibeheer rekening met insecten - voedsel voor vogels - en brengen het belang van groene achtertuinen zo goed mogelijk onder de aandacht”, zegt stadsecoloog Martin van den Hoorn.

En dat is hard nodig. Want uit de jaarlijkse tellingen van de Haagse Vogelbescherming blijkt dat zowel de soortenrijkdom als de aantallen vogels in de hofstad afnemen. "Het is helaas een landelijke trend", zegt Boudewijn Schreiner, coördinator van de commissie veldwerk van de Haagse Vogelbescherming. Vogelwachters zien bij hun telling een duidelijk verschil tussen een vogelrustgebied en de rest van de stad. Bij de telling in een vogelrustgebied blijkt ieder jaar dat de territoriumdichtheid vele malen hoger ligt dat in het omliggende groengebied. "De vogelkoninkrijkjes zijn essentieel voor het behoud van onze vogels. Wat we nu tellen aan vogels, moeten we zien te behouden”, concludeert Boudewijn.

Echter inwoners van Den Haag kunnen zelf ook veel doen. Op www.hethaagsegroen.nl staan verschillende tips van de Vogelbescherming Nederland.

www.hethaagsegroen.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden