<p><em>Onno van der Steen uit Bezuidenhout en Shakira van Steenis van Bureau Graswortel overhandigen het rapport aan wethouder Liesbeth van Tongeren.<br></em></p>

Onno van der Steen uit Bezuidenhout en Shakira van Steenis van Bureau Graswortel overhandigen het rapport aan wethouder Liesbeth van Tongeren.

(Foto: Sander Foederer)

Wethouder Van Tongeren neemt rapport SEP Talks in ontvangst

  Nieuwsflits

Wethouder Liesbeth van Tongeren heeft vrijdag 13 november het rapport van de SEP Talks in ontvangst genomen. De SEP Talks zijn gesprekken die de wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie met inwoners uit alle stadsdelen heeft gevoerd over thema’s uit het Stedelijk Energieplan (SEP). In het SEP staan de Haagse plannen voor de energietransitie beschreven. Vanwege het coronavirus werden de gesprekken online gevoerd.

Den Haag - Eerst is een online enquête uitgezet waarop zo’n 100 inwoners hebben gereageerd. ‘Heb je je woning verduurzaamd?’ en ‘Ken je bepaalde maatregelen die de gemeente subsidieert?’ zijn zomaar wat vragen uit de enquête. De wethouder is vervolgens met 46 bewoners in gesprek gegaan. In totaal hebben er 8 SEP Talks plaatsgevonden. Er is onder meer gesproken over de overstap naar schone energie en welke verduurzamingsmaatregelen er zijn.

Inwoners
Bureau Graswortel, begeleider van deze gesprekken, heeft voornamelijk inwoners uitgenodigd die nog niet eerder bij bijeenkomsten over de Energietransitie zijn geweest en ook nog niet eerder met de wethouder hebben gesproken. Er is gesproken met inwoners uit alle stadsdelen.

Een van die inwoners is Onno van der Steen uit Bezuidenhout. “Ik vond het een goed initiatief en ook mooi dat gesprekken ondanks de Corona toch door konden gaan. Ik woon in een wijk met daarin veel vooroorlogse woningen. Veel bewoners willen wel iets doen aan verduurzaming, maar weten niet wat mogelijk is. Dat heb ik kunnen vertellen. Daarnaast weet ik nu beter waar ik terecht kan voor meer informatie.”

Rapport SEP Talks
De resultaten van de gesprekken zijn samengevoegd in een rapport, dat samen met het SEP aangeboden wordt aan de raad. Hierna wordt verder gewerkt aan de plannen voor verduurzaming van woningen en schone energie. Hierbij blijft de gemeente bewoners betrekken.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden