Foto: De Posthoorn

‘Procedure strandhuisjes Kijkduin klopt voor geen meter’

  Nieuwsflits


De manier waarop het college de omstreden strandhuisjes op Kijkduin denkt te kunnen verlengen, is volledig in strijd met alle wet- en regelgeving, stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij zal groenwethouder Hilbert Bredemeijer hier vanavond in de raadscommissie Leefomgeving stevig op aanpakken.

Den Haag -  Wijsmuller: “Het gaat hier om een nieuw besluit dat eerst getoetst moet worden op alle aangescherpte wet- en regelgeving.” Na het eerdere omstreden besluit in 2012 om te starten met een pilot is de wet- en regelgeving van Rijk, Provincie en Gemeente voor bescherming van strand en natuur aanzienlijk aangescherpt. Denk aan het Kustpact, het Natuurnetwerk Nederland, de stikstofproblematiek en het vaststellen van Natura2000-gebieden. “Na toetsing zal blijken dat strandhuisjes hier helemaal niet mogen, en ook strijdig zijn met het provinciale beleid dat moet toezien op beperking van de stikstofuitstoot en naleving van de wet Natuurbescherming.”

Evaluatie

Bovendien ontbreekt de door de gemeenteraad gevraagde gedegen evaluatie. Die zou plaatsvinden nadat de pilot met de strandhuisjes afliep. Tot nu toe is slechts een enquête onder betrokken partijen gehouden. Wijsmuller: “De wethouder denkt simpel weg te komen met een oppervlakkige enquête. Ook gaat het college er gemakshalve van uit dat de wijziging van het bestemmingsplan Strand wel met een algemene verklaring kan worden afgedaan, terwijl voor een dergelijke omgevingsvergunning toch écht een specifieke verklaring vereist is. Ook moet een nieuwe concessie voor exploitatie van het strand volgens het beleid wel degelijk eerst worden aanbesteed. Er kan kortom duidelijk geen sprake van zijn dat de proef verlengd kan worden. Het college maakt er procedureel een zooitje van en lapt de regels aan zijn laars.” 

Wijsmuller ziet dit gevoelige dossier als een proeve van geloofwaardigheid van de wethouder die ook de nieuwe Nota Stadsnatuur door de raad wil laten vaststellen. “Heeft deze groenwethouder werkelijk lak aan alle wet- en regelgeving ter bescherming van de natuur om exclusieve exploitatie van het strand door enkele ondernemers mogelijk te maken?”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden