<p>De strandhuisjes op het Zuiderstrand zijn voor een proefperiode van 5 jaar neergezet.</p>

De strandhuisjes op het Zuiderstrand zijn voor een proefperiode van 5 jaar neergezet.

(Foto: De Posthoorn)

Milieuorganisaties sturen brandbrief naar minister over bebouwen kust

  Nieuwsflits

De Nederlandse kust wordt opnieuw bedreigd door bouwplannen, vinden acht natuur- en milieuorganisties. In een brandbief aan minister Olongren van Binnenlandse Zaken vragen ze haar om eerder gemaakte afspraken te respecteren en zo nodig te handhaven. In de brief worden ook de strandhuisjes in Kijkduin genoemd.

Den Haag - Aanleiding voor de brief is een aantal grootschalige bouwprojecten langs de kust in onder meer Schagen, Noordwijk en aan de Brouwersdam. Ook het bouwen van strandhuisjes en -paviljoens in Schagen en strandhuisjes Kijkduin op ongerepte delen van de stranden baart de organisaties zorgen. Dat geldt eveneens voor de uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk in het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid.

Kustpact

De organisaties wijzen er in hun brief op dat deze grote bouwprojecten in strijd zijn met de gemaakte afspraken in het zogenaamde Kustpact van 2017. Dit pact werd nota bene ondertekend door 59 betrokken partijen waaronder álle kustgemeenten. Minister Ollongren is de voorzitter. De kern van de afspraken is: er is ruimte voor toerisme en recreatie, maar behoud van natuur en landschap staan voorop. Wat ongerept is moet ongerept blijven.

Grote gevolgen

Ondanks dit pact ziet het er opnieuw naar uit dat de bouwsector op een aantal plaatsen toch vrij spel krijgt, zo schrijven ze. Dit heeft grote gevolgen voor natuur en milieu. Maar ook de leefbaarheid voor de kust en in het achterland is in het geding, zo stellen de ondertekenaars. Dit zijn de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Het Zuid-Hollands Landschap en Landschap Noord-Holland.

Strandhuisjes Kijkduin

Eén van de hete hangijzers in dossier is de pilot van de veertig strandhuis op het Zuiderstrand bij Kijkduin. Die huisjes staan er sinds 2015. Van meet af aan waren ze omstreden omdat ze volgens natuurorganisaties nogal wat effect hebben op natuur en milieu en in strijd met het Kustpact zijn neergezet. Afspraak met de gemeente Den Haag was dat de pilot na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Tot verbazing van onder andere Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, één van de ondertekenaars van de brandbrief, is slechts een enquête rondgestuurd. De natuurorganisatie vindt dit onvoldoende en vreest dat een permanante vergunning wordt verleend zonder dat er een gedegen evaluatie heeft plaatsgevonden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden