Ruim baan voor de fiets op het Valkenbosplein


DEN HAAG - Het wordt veiliger voor fietsers op het Valkenbosplein. De gemeente Den Haag gaat hier ruim baan aan de fiets geven. Op het kruispunt van de Valkenboslaan met de Laan van Meerdervoort ontstaan nu, voornamelijk in de spitsuren, zogenaamde ‘fietsfiles’ vanwege het grote aanbod van fietsers en de beperkte ruimte voor de fiets. Het plein wordt binnenkort onder handen genomen. Doel van de maatregelen is het verbeteren van de doorstroming en het vergroten van de opstelruimte voor fietsers, hiermee zal ook de verkeersveiligheid verbeteren.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “Nu is er voor overstekende fietsers onvoldoende ruimte om zich op te stellen op het Valkenbosplein en ontstaan er gevaarlijke situaties. Met de groei van het fietsverkeer in Den Haag wordt het steeds belangrijker om bij kruispunten voldoende ruimte te bieden voor een soepele doorstroming van het fietsverkeer. Dat bepaalt in grote mate of fietsers comfortabel, veilig en ongehinderd kunnen doorfietsen door de stad. Met de aanpak op het Valkenbosplein wordt het verkeersveiliger voor fietsers en ook voor andere weggebruikers.”

Aanpak
Om meer groentijd te kunnen geven aan de fietsoversteek vanaf de Beeklaan richting de Beeklaan/Groot Hertoginnelaan wordt de gecombineerde rechtdoor- rechtsafstrook op de Valkenboslaan, exclusief voor rechtsafslaand verkeer gemaakt. Hierdoor kunnen fietsers richting Beeklaan/Groot Hertoginnelaan tegelijk groen krijgen met het autoverkeer dat rechtdoor gaat vanaf de Valkenboslaan naar de Beeklaan/Groot Hertoginnelaan.

Daarnaast ontstaat aan de overzijde van de kruising meer opstelruimte voor de fietser op de Laan van Meerdervoort vanuit de richting van de Regentesselaan. 

Aan de zuidelijke tak van het kruispunt wordt de zeer korte en ineffectieve exclusieve linksafstrook op de Laan van Meerdervoort opgeheven. De vrijgekomen ruimte komt ten goede van de opstelruimte voor fietsers. 

Om het fietscomfort te verbeteren worden op drie van vier takken de fietsoversteken verbreed van 2,00 naar 3,50 meter (en bij de Beeklaan naar 4,25 meter). Tevens wordt de noordelijke en zuidelijke tak van de fietsoversteek in rood asfalt uitgevoerd. Rood asfalt is veiliger en comfortabeler voor fietsers.

Start
De eerste werkzaamheden voor deze aanpassing worden tegelijk met de werkzaamheden aan de sporen meegenomen in deze zomer. De resterende werkzaamheden worden uitgevoerd, tegelijk met de vervanging van de verkeersregelinstallatie, in september en oktober van dit jaar. De omgeving wordt per brief geïnformeerd.

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie)
Meer informatie op het RIS 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden