Gemeente Den Haag kiest voor actieve aanpak loden leidingen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat eigenaren van panden stimuleren onderzoek te doen naar de aanwezigheid van loden leidingen, en deze te vervangen. De gemeente Den Haag kiest hiervoor vanwege het ontbreken van landelijke wetgeving. Dit staat in een brief die het stadsbestuur vandaag aan de raad heeft verzonden.

De inname van lood via kraanwater uit loden leidingen kan nadelige gezondheidseffecten hebben. Loodinname kan bij ongeboren kinderen, flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Vanaf 1960 is het niet meer toegestaan om loden leidingen te gebruiken bij de bouw van panden. Drinkwaterbedrijf Dunea, woningcorporaties en de gemeente hebben geïnvesteerd in het opsporen en vervangen van loden leidingen. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er op bepaalde plekken nog loden leidingen aanwezig zijn. Met name bij particuliere eigenaren van panden van voor 1960 doet zich dit risico voor.

Aanpak
Er is gekozen voor een actieve aanpak, waarin de gemeente samenwerkt met Dunea en de GGD Haaglanden. De gemeente Den Haag zet de volgende stappen:

In alle gebouwen in gemeentelijk eigendom van voor 1960 worden volgens het meetprotocol van het RIVM watermonsters genomen, om de aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen uit te sluiten. De gemeente gaat via de Hou van Je Huis informatiepunten, de VvE-balie en de website informatie verstrekken voor woningeigenaren. 

Loden drinkwaterleidingen worden in het onderzoek naar de kwaliteit van de Haagse woningvoorraad meegenomen. Zo kunnen eigenaren gerichter worden aangespoord de leidingen te vervangen.Woningeigenaren, woningverhuurders en overige vastgoedeigenaren worden via een campagne bewust gemaakt van de risico’s van loden leidingen en gewezen op hun verantwoordelijkheid om onderzoek te doen en aanwezige loden leidingen te verwijderen.

Gepleit voor verbod op loden leidingen
Den Haag heeft in G5 verband, samen met Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven, gepleit voor een totaalverbod op loden drinkwaterleidingen. De vijf gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan hierover met elkaar in gesprek.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden