Entreeroute Scheveningen wordt mooier, groener en minder druk

DEN HAAG - De gemeente Den Haag start in 2021 met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising in Scheveningen Bad (Zwolsestraat/Gevers Deynootweg). Ook het gebied tussen de Alkmaarsestraat, de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat wordt over de gehele breedte opnieuw ingericht. Hierdoor krijgt Scheveningen een bijzonder aantrekkelijke groene entree met zicht op zee. "Geweldig dat ons strand straks al van ver te zien is. Eén van de lelijkste entrees knappen we op en vergroten ook nog de bereikbaarheid", laat wethouder Boudewijn Revis weten.

De Kust Gezond
De aanleg van de kruising de ongelijkvloerse kruising is onderdeel van het door de gemeenteraad vastgestelde programma ‘De Kust Gezond’. Het programma De Kust Gezond is in 2016 vastgesteld en bestaat uit projecten die tot doel hebben de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad te verbeteren. Zo worden de Noordboulevard, de Middenboulevard, de omgeving van het Kurhaus en de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Scheveningen Bad moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.

Planning
Na het raadsbesluit van december 2016 is gestart met het maken van een schetsontwerp. Dit ontwerp is afgestemd met onder andere buurtbewoners, verenigingen van eigenaars van de direct omwonenden en nabij gelegen hotels. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen en naar aanleiding van de zienswijzen uit de buurt zijn verschillende aanpassingen gedaan. Het aangepaste ontwerp wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd om vastgesteld te worden. De aanleg van de ongelijkvloerse kruising staat gepland in het najaar van 2021 en zal naar verwachting ca. 18 maanden duren. Werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen nodig zijn, worden zoveel mogelijk beperkt of staan buiten het badseizoen gepland.

Entreeroute Scheveningen Bad
De kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg in Scheveningen Bad is een druk kruispunt en werkt nu als een fuik. Om de grote stromen voetgangers en fietsers meer ruimte te geven, worden de oversteken breder gemaakt. Daarnaast wordt de korte zijde van de Zeekant voetgangersgebied. De huidige steile trap aan de Zeekant wordt vervangen door een flauwe hellingbaan. Het strand is via deze route dan dus ook voor mindervaliden toegankelijk. Dankzij de aanpassingen ontstaat er vanaf de Zwolsestraat een directe zichtlijn richting pier, boulevard en zee. Voor bezoekers is het hierdoor herkenbaarder als strandtoegang. De aanleg van voor het kustgebied typerend groen, denk aan helmgras, zorgt bovendien voor een echte ‘badplaatssfeer’.

Kruising minder druk
Voetgangers, fietsers, bus, tram en auto’s maken gebruik van de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg. Door de nieuwe parkeergarage onder de Noordboulevard, rijdt er nu nog meer verkeer over de Gevers Deynootweg naar de Noordelijke entree. Met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising en een ondergrondse entree aan de zuidkant van de parkeergarage wordt de kruising veel minder belast. De verkeersdruk op het noordelijk deel van de Gevers Deynootweg neemt zo af. Het verkeer van en naar de parkeergarage kruist straks ongehinderd het (tram)verkeer op de Gevers Deynootweg. Hierdoor wordt het kruispunt overzichtelijker en verkeersveiliger. “Scheveningen is volop in ontwikkeling. Met de nieuwe ongelijkvloerse kruising blijft Scheveningen goed bereikbaar per OV, fiets, en de auto. Hiervan profiteren bewoners, ondernemers en ook bezoekers. Zo krijgen economie en werkgelegenheid een impuls”, aldus wethouder Boudewijn Revis (Financiën, Stadsontwikkeling, stadsdeel Scheveningen).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden