Ruimte voor beschermd wonen op ZichtenburglaanDEN HAAG - Het Haags stadsbestuur heeft besloten op bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD) 69 woningen voor begeleid en beschermd wonen te realiseren. Dit voorstel wordt op 14 juli 2020 in de gemeenteraad besproken. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het verlenen van een tijdelijke vergunning voor een periode van 10 jaar.

Het pand Zichtenburglaan 39 is een vervangende locatie voor een deel van de bewoners uit de begeleid en beschermd wonen voorziening van het Leger des Heils in Laak (Wenkebach), die zal sluiten vanwege de sloop van de locatie. Het idee is dat er op de Zichtenburglaan 69 woningen komen, voor zowel begeleid als beschermd wonen. Cliënten die beschermd wonen hebben 24-uurs toezicht en ondersteuning nodig. Hierin wordt voorzien. Bij begeleid wonen betreft het cliënten die zelfredzaam genoeg zijn om, met begeleiding, zelfstandig te wonen. In de bijbehorende werkruimten kan een passende dagbesteding worden gerealiseerd voor de inwoners, waarmee aansluiting wordt gevonden op het bedrijfskarakter van de omgeving.

Het college vindt het van groot belang dat voor de groeiende groep cliënten beschermd wonen (250 mensen op de wachtlijst voor beschermd wonen en 100 mensen voor maatschappelijke opvang) passende woonoplossingen worden gevonden. Het is belangrijk dat de wachtlijst niet verder groeit, wanneer de locatie in Laak sluit. Het is niet eenvoudig plekken voor deze doelgroepen te vinden in de stad en het college hecht aan goede inpassing in de buurt. Anderzijds is de druk op de (sociale) woningvoorraad dermate groot, dat buiten de gebaande paden gezocht moet worden naar tijdelijke oplossingen.

Ondernemers van het ZKD uitten eerder hun zorgen en de gemeente staat hierover met hen in contact en neemt de zorgen zeer serieus. Het college komt tegemoet aan de wensen van ondernemers. Zo sluit de aanwezigheid van werkruimten op de begane grond aan bij de ruimtelijke uitstraling van het bedrijventerrein. Ook is afgesproken dat de komende tijd intensief wordt gewerkt aan het revitaliseren van de rest van het bedrijfsterrein, onder meer door verscherpte veiligheidsmaatregelen. Daarnaast zal na 5 jaar een evaluatie plaatsvinden met betrekking tot de beheermaatregelen.

De komende tijd zal verdere afstemming met de buurt plaatsvinden via een nog op te zetten beheercommissie, met vertegenwoordigers van het stadsdeel, de politie, omwonenden, ondernemers en andere relevante stakeholders. Bij een positief besluit van de raad, kan de vergunning aansluitend verleend worden, en is instroom vanaf zomer 2021 mogelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden