Demonstratie zondag opnieuw verboden

DEN HAAG - De door de organisatie Virus Waanzin aangemelde demonstratie voor a.s. zondag in Den Haag is opnieuw verboden door de plv. Voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden en burgemeester van Den Haag Johan Remkes. Dit besluit is genomen na overleg in de Driehoek en op basis van dezelfde gronden als het verbod van vorige week; te weten:

•de demonstratie in de te verwachten omvang is een gevaar voor de volksgezondheid,

•er zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden,

•er zijn opnieuw geen indicaties dat de organisatie bereid en/of in staat is maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de demonstratie waartoe zij breed oproepen.

De inhoud van de demonstratie speelt hierbij geen rol. De ernstige wanordelijkheden die vorige week hebben plaatsgevonden tonen aan dat de zorgen reëel zijn.

Het is van belang dan eenieder beseft dat het deelnemen aan een verboden demonstratie strafbaar is. Wanneer er, net als vorige week, een situatie ontstaat waarbij groepen met verschillende intenties door elkaar bewegen ontstaan er onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van demonstranten, andere aanwezigen en de hulpdiensten.


V

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden