Stand van zaken vergunningsverleningsprocedure vreugdevuren

DEN HAAG - In aanloop naar de jaarwisseling 2020-2021 hebben vier organisaties plannen ingediend voor het op dat moment houden van een vreugdevuur. Het gaat om initiatieven in Duindorp, Escamp, Laak en op Scheveningen. Op basis van de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Haaglanden van 15 juni 2020 zijn evenementen tot 1 september verboden. Om die reden worden er op dit moment door de gemeente Den Haag geen vergunningen voor evenementen afgegeven maar dit betekent niet dat er geen voorbereidingen kunnen plaatsvinden om een veilige en feestelijk jaarwisseling dit jaar mogelijk te maken. Hierbij zijn de aanbevelingen van het rapport ‘Vliegvuur op Scheveningen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) leidend.

Of het na 1 september 2020 wèl mogelijk zal zijn om evenementen zoals een vreugdevuur te organiseren is nu nog onduidelijk. Desalniettemin hebben er dit voorjaar meerdere constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de organisatoren en de gemeente en zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan hebben zowel Duindorp als Scheveningen al een aanvraag voor een evenementenvergunning ingediend en zullen ook Escamp en Laak dit naar verwachting op korte termijn doen. Voor deze aanvragen worden alle voorwaardelijke stappen, zoals adviezen van de hulpdiensten en het opstellen van uitgebreide veiligheidsplannen, nu al doorlopen. Het formeel-juridische oordeel over de finale aanvraag zal na 1 september, of zoveel eerder als de Rijksoverheid overgaat tot versoepeling van de coronamaatregelen in het kader van evenementen, mogelijk zijn.

Naast de aanvragen voor een evenementenvergunning dienen de organisatoren ook een ontheffing op grond van de Wet Milieubeheer bij de gemeente aan te vragen en een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming bij de provincie Zuid-Holland.

Belangrijke voorwaarden voor het slagen van een aanvraag en het krijgen van de benodigde ontheffingen en vergunningen zijn de eisen van de maximale omvang en het gebruikte materiaal plus het verbod op de inzet van hulpmiddelen. Voor vuurstapels op het strand geldt een maximum van 10x10x10 meter en in bebouwd gebied is dat maximaal 5x5x3 meter. Om de kans op een ontheffing en een vergunning zo kansrijk mogelijk te maken, mogen alleen schone pallets worden gebruikt, dus onbewerkt en onbehandeld. De stapels moeten zonder hulpmiddelen worden opgebouwd.

De gedane toezegging om ook de bewoners van Den Haag te betrekken bij de invulling van de jaarwisseling staat nog overeind. Echter een ingeplande enquête alsmede de straatinterviews die zouden plaatsvinden de afgelopen maanden zijn uitgesteld nu de corona-beperkingen dit soort gesprekken ernstig bemoeilijken. Van uitstel komt geen afstel; begin volgend jaar start het grote onderzoek alsnog en de komende maanden zal er op beperkte schaal in stadsdeel Scheveningen een consultatie zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden