'Demonstraties' zondag in den Haag verboden

DEN HAAG - De plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verbiedt, na afstemming in de driehoek, het houden van demonstraties op zondag 21 juni a.s. in Den Haag. De wijze waarop deze bijeenkomst wordt georganiseerd vormt een gevaar voor de volksgezondheid. De organisatie wil met een beroep op het grondwettelijk beschermde recht op demonstratie een urenlang programma met bekende dj’s organiseren. Hiermee is feitelijk sprake van een groot evenement zonder dat daarbij aan de (veiligheids)eisen wordt voldaan die daarvoor gelden. Ook gaat men hiermee voorbij aan het algemene verbod op evenementen dat geldt tot 1 september a.s. Door bovendien brede reclame voor het evenement via zowel sociale als reguliere media te maken nemen de organisatie en de dj’s bewust het risico dat het aantal bezoekers het maximum dat binnen de veiligheidsmarges van minimaal 1,5 meter onderlinge afstand aanwezig kan zijn ver overstijgt. Naast gevaren voor de gezondheid ontstaat hierdoor bovendien vrees voor wanordelijkheden.

‘Het recht op demonstratie is een groot goed maar is niet ongelimiteerd. Het Malieveld is niet van elastiek. In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst,’ legt plv. voorzitter Johan Remkes uit. ‘Door het programma in te vullen als festival, zonder de daarvoor gelden termijnen aan te houden en te voldoen aan de eisen die daarbij horen zoals inzet van beveiliging, toegangscontroles op verboden middelen en een gedegen veiligheidsplan, en door hiermee de facto een evenement op te zetten dat op grond van de Noodverordening is verboden ontstaat een onwettige en gevaarlijke situatie. Dat is onverantwoord.’

Den Haag heeft de afgelopen weken, ook ten tijde van de beperkingen die gelden in coronatijd, meerdere demonstraties gefaciliteerd. Hierbij is steeds in nauw overleg met de organiserende partij geprobeerd de afspraken vóóraf zo te maken dat de veiligheid en de volksgezondheid beschermd worden en er toch alle ruimte is om de boodschap van de demonstranten goed over het voetlicht te brengen, wat die boodschap ook is. ‘Het is spijtig dat dit nu niet mogelijk is maar het is ook de verantwoordelijkheid van het bestuur om gevaarlijke situaties te voorkomen en soms ook om inwoners en bezoekers tegen zichzelf en anderen te beschermen.’ zegt Johan Remkes.

Er lag een aanmelding voor een demonstratie door de organisatie ’Virus waanzin’ voor een demonstratie met 100 aanwezigen. Dit is de laatste dagen snel uitgedijd na oproepen op social media en het aansluiten van ook andere protestorganisaties en bewegingen. Vervolgens is er een programma opgetuigd met een line up van nationaal en internationaal vermaarde dj’s die ook via hun eigen kanalen mensen bereiken die afkomen op een muziekfestijn zoals ze dat de afgelopen maanden hebben moeten missen. Een bespreking in een Tv-programma met enkele honderdduizenden kijkers op donderdagavond maakt dat de prognoses voor het aantal aanwezigen inmiddels is opgelopen tot onverantwoorde aantallen.

De organisator heeft de prognose van het aantal aanwezigen inmiddels aangepast naar zeker 10.000. Dit overstijgt met zekerheid de spankracht en het regelvermogen van de organisatie die dit evenement onder het mom van een demonstratie heeft aangekondigd en overschrijdt de maximale capaciteit van het Malieveld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden