Wethouder Robert van Asten legt in een filmpje uit welke maatregelen de gemeente heeft genomen om ervoor te zorgen dat de kinderen maandag weer veilig naar school kunnen.
Wethouder Robert van Asten legt in een filmpje uit welke maatregelen de gemeente heeft genomen om ervoor te zorgen dat de kinderen maandag weer veilig naar school kunnen. (Foto: )

Gemeente Den Haag: Ga lopend of fietsend naar school

Vanaf maandag mogen de scholen weer open. Dat betekent dat veel kinderen weer naar school gaan. Om te zorgen dat alle kinderen veilig naar school kunnen komen, heeft de gemeente Den Haag samen met de rijksoverheid verkeersregels opgesteld. Ook treft de gemeente, daar waar nodig, maatregelen die zorgen voor meer verkeersveiligheid.

Den Haag - Belangrijk is om lopend naar school te komen. Als lopen te ver is, pak dan de fiets. Lopen en fietsen zijn de meest veilige en ruimtebesparende manieren om je kind naar school te brengen

Verkeersregels
* Houd 1,5 meter afstand.
* Breng kinderen liefst lopend en anders fietsend naar school.
* Laat kinderen als dat kan het laatste stuk zelf naar school lopen.
* Mijd drukke routes.
* Bewoners: probeer rond breng- en haaltijden binnen te blijven.

Veilige schoolomgeving

De gemeente zorgt samen met scholen voor een veilige schoolomgeving. Niet alle scholen gaan maandag al open en niet alle scholen volgen hetzelfde - hele dagen - rooster. De gemeente Den Haag gaat dan ook voor maatwerk, stap voor stap, gedurende de komende dagen en in afstemming met de school. Scholen kunnen ook zelf aangeven of zij vinden dat er maatregelen nodig of gewenst zijn.

Maatwerk

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “ Elke buurt, elke wijk is natuurlijk anders. Scholen in Den Haag liggen soms aan drukke wegen of in smalle straten. Dat betekent dat we met maatwerkoplossingen moeten komen om kinderen veilig naar school te laten gaan. Bij sommige scholen zullen we parkeerplaatsen tijdelijk gebruiken om fietsen te stallen. Soms gaan we straten als eenrichtingsverkeer inrichten. Sommige straten worden tijdelijk afgesloten tijdens breng- en haaltijden van de kinderen. Alleen met een passende aanpak kunnen we ervoor zorgen dat het veilig blijft.” 

Maatregelen

De gemeente heeft tijdens de meivakantie een zogenoemde quick scan (onderzoek) gedaan om te kijken op welke locaties in de stad maatregelen nodig zijn. Hieruit volgt dat bij 64 schoollocaties het voornemen is deze omgeving de komende dagen verkeersveiliger te maken. Dit zijn locaties in de hele stad, maar vooral in Centrum, Escamp en Scheveningen. Hier zullen we in overleg met de scholen actief middelen aanbieden en maatregelen treffen, om te zorgen voor een verkeersveilige omgeving. 

Mogelijke maatregelen zijn:

* Parkeerplekken tijdelijk opheffen (aantal vakken bij de school wordt beschikbaar voor het stallen van fietsen en om ruimte te creëren zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden)
* Eenrichtingsverkeer
* De Schoolstraat (tijdelijk afsluiten van een straat tijdens haal- en brengtijden).?

Scholen zelf kunnen ook bij de gemeente aangeven of zij vinden dat er maatregelen nodig of gewenst zijn. De gemeente heeft onder meer verkeersregelaars, borden, hekken en markeringstape beschikbaar om samen met de scholen te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Tijdelijke maatregelen op kruispunten
Om te zorgen dat het niet te druk wordt op routes naar school en werk, neemt de gemeente ook tijdelijke maatregelen op 40 kruispunten in de stad. Verkeersregelinstallaties (VRI’s) geven vaker en extra lang groen licht voor voetgangers en fietsers. Zodat zij niet lang stil te hoeven staan bij verkeerslichten, sneller door de stad kunnen en afstand houden mogelijk is. Dit gaat maandag 11 mei in. Voorbeelden van kruispunten waar de groentijd wordt aangepast:

* Erasmusplein
* Vaillantlaan/Hoefkade
* Loosduinseweg/Regentesselaan
* Spui/Amsterdamse Veerkade

Wethouder Robert van Asten: ”Het zal voor iedereen vast even wennen zijn. Voor de mensen die in de buurt van een school wonen, voor de scholen zelf, de kinderen en hun ouders. Maar alleen samen kunnen wij dit aan. Alleen samen kunnen we het veilig maken. Als we allemaal een beetje opletten en elkaar helpen dan gaat het zeker lukken.”

Klik hier voor het filmpje waarin wethouder Robert van Asten één en ander toelicht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden