Foto: Muzee

Muzee vindt negatief subsidie-advies onbegrijpelijk

De adviescommissie van het Haagse Kunstenplan 2021-2024 heeft geadviseerd de subsidieverlening voor Muzee Scheveningen stop te zetten. De mensen achter Muzee vinden het advies onbegrijpelijk en rommelig.

Den Haag - "De adviescommissie trekt conclusies die haaks staan op de dagelijkse praktijk", aldus Chris Schaapman, voorzitter van Stichting Muzee. "Natuurlijk staan we altijd open voor kritiek en voorstellen voor verbetering, maar wat nu geadviseerd wordt is werkelijk onbegrijpelijk."

Hij vervolgt: "De programmering zou niet aansluiten op de actualiteit en weinig vernieuwend zijn, terwijl in 2019 Save Our Seas (S.O.S.) niet alleen zeer actueel was, maar ook een project waarbij participatie, educatie én een relevante tentoonstelling over een actueel onderwerp hand in hand gingen. Het idee voor het participatiekunstwerk kwam van buurtbewoner en motivator Ralph Groenheijde en is daarmee een voorbeeld van hoe Muzee als museum en cultuuranker de buurtbewoners (mede)eigenaar maakt van de programmering."

Zeewier

De komende periode staat WEED op de agenda, een zeebiologische tentoonstelling over zeewier als het nieuwe goud in de zeeën. Schaapman: "Met een zeewierfarm voor onze deur in de Noordzee is zeewier in opkomst. We willen daarin samenwerken met partijen als Museon en Naturalis. Met community arts projecten en een art lab waarin juist jongeren worden uitgedaagd nieuwe ideeën te bedenken voor een duurzame samenleving zijn we ook daar actueel en relevant."

Verbazing

Ook is er verbazing over wat de adviescommissie schrijft over de directeur en beleidsplanning. Schaapman: "De commissie constateerde dat de aanstelling van een ad-interim directeur zich “nog niet had vertaald in een overtuigend beleidsplan voor de komende periode.” Ook vonden ze de directielasten zeer hoog. Die lasten betreffen echter een schaal 12 functie die al 8 jaar hetzelfde is. En op het moment dat de beoordeling door de commissie startte was de directeur pas twee maanden in dienst. De directeur is juist hard aan de slag gegaan met nieuwe ambities voor Muzee.’

Ambitie 

Een van de opmerkingen van de adviescommissie waarin Muzee zich wél herkent is dat de museale functie verbetering behoeft. "Juist daarom heeft Muzee de ambitie geformuleerd om te verbouwen op de huidige locatie, of te verhuizen. Het museum heeft op dit moment veel beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld routing, klimaat en veiligheid. We willen moderniseren en daarom heeft Muzee een programmering afgeleverd die onder de huidige omstandigheden, voorafgaand aan de realisatie van een volwaardig museaal gebouw, te realiseren en haalbaar is. Tegelijkertijd speelt het ook in op de actualiteit en is het interactief en educatief van aard. Precies wat de wensen voor het Kunstenplan zijn", aldus Schaapman. "De combinatie tussen museum en cultuuranker is hierbij uniek voor Den Haag."

Bereik

Muzee heeft een vriendenvereniging, een donateursstichting met duizend leden en meer dan 40 samenwerkingspartners. Gemiddeld worden er meer dan 400 activiteiten per jaar georganiseerd waarbij zo’n 40.000 bezoekers naar het museum komen. Een bereik wat met 6,4 FTE gerealiseerd wordt.

Strijdbaar

Muzee is strijdbaar en heeft er vertrouwen in dat samen met alle samenwerkingspartners, vrijwilligers, bewoners van Scheveningen, de vriendenvereniging en de donateurs de komende maanden het college en de raad overtuigd worden van de waarde van Muzee voor Den Haag.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden