Meer parkeerplekken en meer groen voor de Vruchtenbuurt


DEN HAAG - Goed nieuws voor de bewoners van de Vruchtenbuurt in Den Haag. De wijk krijgt er na de herinrichting van de Mient 70 extra parkeerplaatsen bij. Ook worden kruispunten veiliger gemaakt en 30km-zones ingesteld en komen er extra bomen en groenstroken. Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit is tevreden: “Hiermee wordt de parkeerproblematiek van de Vruchtenbuurt zoals beloofd opgelost. Daarnaast zorgen we voor betere verkeersveiligheid. En voor meer groen waar de bewoners om gevraagd hebben. Met dit plan wordt de buurt overzichtelijker, groener en veiliger."


DEN HAAG - Goed nieuws voor de bewoners van de Vruchtenbuurt in Den Haag. De wijk krijgt er na de herinrichting van de Mient 70 extra parkeerplaatsen bij. Ook worden kruispunten veiliger gemaakt en 30km-zones ingesteld en komen er extra bomen en groenstroken. Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit is tevreden: “Hiermee wordt de parkeerproblematiek van de Vruchtenbuurt zoals beloofd opgelost. Daarnaast zorgen we voor betere verkeersveiligheid. En voor meer groen waar de bewoners om gevraagd hebben. Met dit plan wordt de buurt overzichtelijker, groener en veiliger."

De Vruchtenbuurt kent een aanzienlijk tekort aan parkeerplaatsen. Samen met een denktank van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, is er gekeken naar een alternatieve oplossing voor het parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt waarbij de bomen op de Laan van Meerdervoort konden worden gespaard. De gemeente heeft nauw samengewerkt en geluisterd naar de wensen van de Vruchtenbuurt. Na de presentatie van het schetsontwerp in 2018 zijn de plannen uitgewerkt en de nodige onderzoeken uitgevoerd. Vorig jaar is het conceptontwerp toegelicht en besproken met de buurt. Het ontwerp is waar mogelijk aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van bewoners en ondernemers. 

Verkeersveiliger en mooier
Het plan dat vandaag verschijnt voorziet, bovenop de bestaande 304 parkeerplaatsen, in 70 extra parkeerplaatsen. Deze plaatsen komen langs de Mient, rond de kruisingen met de Laan van Eik en Duinen, en langs de Abrikozenstraat en de Ananasstraat. Rond het kruispunt Thorbeckelaan-Appelstraat is de mogelijkheid gevonden om parkeerplaatsen toe te voegen, met genoeg ruimte voor de bushaltes en voldoende opstelmogelijkheid voor het wachtend verkeer. De Mient wordt veiliger omdat de rijsnelheid naar 30km per uur wordt teruggebracht. Ook komen er verkeersdrempels waardoor de leefbaarheid verbetert. De omgeving rond het winkelgebied bij de Appelstraat wordt heringericht en verfraaid.

Meer groen
Onderdeel van de herinrichting is dat het oude riool uit 1930 moet worden vervangen. Boomwortels hebben in de loop der jaren het riool beschadigd en de wortels hebben door het fietspad onvoldoende ruimte. Rekening houdend met de toestand van de bomen, komt de gemeente tot de slotsom dat het beter is om op de Mient een deel van de bomen te vervangen. Het gaat in totaal om 36 bomen. Daarom is er in het plan ruimte gemaakt voor nieuwe bomen en zelfs voor het planten van extra bomen.  Zo wordt de huidige groenstrook van 5 meter breed langs de begraafplaats opgeknapt en omgevormd tot een ecologische zone. In overleg met de stadsecoloog en groenbeheerder is een plan opgesteld om hier de ecologische waarde fors te verhogen. Ook worden extra bomen geplant rondom het kruispunt Albardastraat, Thorbeckelaan en Appelstraat. 

Bewoners hebben gevraagd om meer groen. Daarom komen er op het brede trottoir aan de huizenzijde tussen de Kornoeljestraat en de Laan van Eik en Duinen extra groenstroken.  Daar bovenop wordt een extra bomenrij geplant langs het water ten hoogte van de sportvelden. Ook worden de bomen dichter bij elkaar gepland.  Met al deze maatregelen ontstaat er kwalitatief meer groen en minder tegels, waarmee de straat beter is opgewassen tegen het veranderende klimaat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden