stadsdeelwethouder Saskia Wethouder Saskia Bruines tijdens de feestelijke kick off van het wijkbudget Bezuidenhout-West.
stadsdeelwethouder Saskia Wethouder Saskia Bruines tijdens de feestelijke kick off van het wijkbudget Bezuidenhout-West. (Foto: Gemeente Den Haag/Fleur Beemster)

Wijkbudget gaat door maar wel in aangepaste vorm

Voor de besteding van het wijkbudget steken bewoners de koppen bij elkaar. Althans, zo ging het voor de coronacrisis. Bewoners van Bezuidenhout Midden Oost gaan nu ook met elkaar nadenken over voorstellen om hun wijk mooier en groener te maken, maar komen daarvoor niet bij elkaar.

Den Haag - Bewoners van Bezuidenhout Midden Oost kunnen sinds donderdag 26 maart met elkaar 40.000 euro verdelen over initiatieven van en voor de wijk. Dat heeft stadsdeelwethouder van Haagse Hout Saskia Bruines bekendgemaakt. Hiervoor moet overlegd kunnen worden, maar fysiek contact zit er vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus even niet in. Toch heeft de gemeente Den Haag besloten het proces van overleg en indienen van voorstellen door te laten gaan. Waarom? Moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk om toch samen plannen te maken om de leefbaarheid in dit deel van het Bezuidenhout nog verder te verbeteren. Bovendien denkt de gemeente dat dit een prima manier is om met elkaar in gesprek te blivjen en ook dat er een positief effect vanuit gaat als er plannen kunnen worden gemaakt voor een periode waarin de dreiging van het virus voorbij is. Bruines roep dan ook iedereen in het Bezuidenhout op om met plannen - groot of klein - te komen. "Zo maken we de wijk samen nog mooier, gezelliger, sportiever of groener!”

Indienen

Het proces voor het wijkbudget Bezuidenhout is zo aangepast dat alle fysieke contactmomenten vervangen zijn door communicatie via de website, social media, e-mail en telefoon. Iedereen van 12 jaar en ouder die in Bezuidenhout woont of werkt, kan tot en met donderdag 23 april 2020 een plan indienen op bezuidenhoutbegroot.nl. Voor wie het niet mogelijk is om online een plan in te dienen is er een mogelijkheid om telefonisch of per e-mail een plan door te geven via: tel. 06-50103785 of bezuidenhoutbegroot@denhaag.nl. Het plan wordt dan online gezet.

Online campagne
Vervolgens kunnen wijkbewoners tot en met donderdag 30 april campagne voeren door plannen te delen via social media en te stemmen op hun favoriete idee(en). De initiatieven die minimaal 25 stemmen krijgen, gaan door naar de volgende ronde. In deze fase toetst de gemeente de initiatieven op haalbaarheid.
Na deze check zijn de haalbare plannen op de website te zien. Van vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 3 juli verdelen de bewoners het geld over deze plannen. Zo bepalen zij zelf welke initiatieven er worden uitgevoerd. Op vrijdag 10 juli is de bekendmaking van het winnende plan of de winnende plannen. Of dit wel met de gebruikelijke feestelijkheden gepaard zal gaan, staat nog in de sterren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden