De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, is Charlie Aptroot, voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden. De negen burgemeesters van deze regio hebben in deze periode veel contact met elkaar.
De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, is Charlie Aptroot, voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden. De negen burgemeesters van deze regio hebben in deze periode veel contact met elkaar. (Foto: )

Regio's werken samen bij aanpak coronacrisis

De capaciteit van de acute zorg in de regio Haaglanden is op dit moment toereikend. Men bereid zich wel voor op uitbreiding. Dit kregen de negen burgemeesters vanochtend te horen tijdens het wekelijks corona-overleg van het Regionaal Beleidsteam.

Den Haag - De komende tijd komt het Regionaal Beleidsteam (RBT) tenminste eens per week bijeen om collectief de besluiten te nemen die noodzakelijk zijn om de risico's van de uitbraak van het coronavirus in goede banen te leiden. Het RBT heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het zet de grote lijnen uit en neemt beslissingen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties.

Acute zorg

De negen burgemeesters in Haaglanden en hun collega's in Hollands Midden werden vandaag geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de capaciteit van de acute zorg in beide regio's. Voor de aanpak van de beheersing van het coronavirus werken deze twee regio’s nauw samen. Op dit moment is de capaciteit toereikend. Dat geldt ook voor politie en brandweer. Wel bereidt men zich in de acture zorg voor op uitbreiding in aanloop naar een mogelijke toename van het aantal opnames in verband met het coronavirus.

Markten 

In Haaglanden gaan de markten zo veel mogelijk doorgaan. Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod in deze periode. Daarbij moet voortdurend gewaakt worden dat niet teveel mensen tegelijkertijd de markt bezoeken en dat het winkelend publiek voldoende afstand van elkaar houdt.
De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden