Den Haag krijgt tweede bijdrage uit Woningbouwimpuls BZK

Den Haag krijgt tweede bijdrage uit Woningbouwimpuls BZK

Den Haag krijgt tweede bijdrage uit Woningbouwimpuls BZKDe gemeente Den Haag krijgt een tweede bijdrage uit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het gaat dit keer om bijna 17 miljoen euro voor de bouw van 2800 woningen. Binnen drie jaar wordt gestart met de bouw van deze woningen in Den Haag Zuid-West (De Venen en Assumburgweg) en het CID (Laan van NOI/Beatrixkwartier).Wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling): “Het college is heel blij met deze extra bijdrage bovenop de eerdere bijdrage van BZK. Het is een grote steun bij het oplossen van het woningtekort in onze stad en onze regio.“In 2020 werd door BZK al 72,4 miljoen toegekend voor de versnelde bouw van 9000 woningen in Den Haag. Die bijdrage (tijdens de eerste tranche van de Woningbouwimpuls) was toen bestemd voor projecten in de Binckhorst (Haagse Asfaltcentrale), CID-HS kwartier en Zuidwest- Dreven/Gaarden/Zichten. Ook deze tweede bijdrage komt uit de regeling Woningbouwimpuls van de minister van BZK. Het Kabinet heeft als doel om hiermee de woningbouwproductie te versnellen. De gemeente Den Haag heeft voor deze tweede tranche vier projecten uitgewerkt en voorgedragen. Drie daarvan zijn nu gehonoreerd met een bijdrage.In de Zuidelijke Randstad moeten in de periode tot 2025 100.000 woningen worden gebouwd. Den Haag wil in deze periode jaarlijks 4000 woningen in de stad realiseren. De stad groeit naar verwachting met 100.000 inwoners tot 2040. In de Regeling voor de Woningbouwimpuls wordt ook gekeken naar kansen om de woningbouwdoelstelling te koppelen met andere doelstellingen van het Rijk. Bijvoorbeeld bestaande verstedelijkingsstrategieën, samenloop met het MIRT, het Interbestuurlijk programma, woondeals en de Nationale woonagenda. Belangrijke randvoorwaarden moeten tegelijkertijd worden geregeld. Daarom zijn ook belangrijke investeringen op het gebied van mobiliteit al opgenomen in de aanvraag. Inhoudelijk is ook aangesloten bij de duurzaamheidsambitie en de relatie met het stikstofdossier.Den Haag kiest ervoor om woningbouw en werkgelegenheid te realiseren rondom stations en hoogwaardige OV-verbindingen. Zo zorgt de Koningscorridor er straks voor dat reizigers rechtstreeks aansluiting hebben van Zoetermeer, via CID/Binckhorst en Den Haag Centraal naar de Internationale Zone en de kust. En met de Leyenburgcorridor wordt Den Haag Zuid-West verbonden met enerzijds Den Haag Centraal en Zoetermeer en anderzijds met het Westland. Ook hiervoor rekent Den Haag op het Rijk. Zoals we in Den Haag zeggen: “Zonder rails geen woning!”

Meer berichten