GroenLinks helpt jongeren de deur uit

GroenLinks helpt jongeren de deur uit

DEN HAAG - GroenLinks Den Haag wil dat jongeren elkaar op korte termijn weer fysiek kunnen ontmoeten. Sinds het begin van de coronacrisis hebben veel jongeren alleen thuisonderwijs, waardoor zij het contact met hun leeftijdsgenoten missen. Dit leidt tot een toename van depressieve klachten, en ook het aantal crisismeldingen bij de jeugd GGZ is de afgelopen maanden met 30 tot 60 procent gestegen. Daarnaast worden de onderwijsprestaties van jongeren beïnvloed door hun thuissituatie, omdat niet iedereen over de benodigde studieruimte beschikt. Dit kan zo niet langer, vindt GroenLinks raadslid Erlijn Wenink: “Jongeren hebben het echt moeilijk. Ze hebben minder inkomsten, minder contact, minder ruimte. Vooral jongeren die klein behuisd zijn missen een plek om te studeren, of om zich even af te zonderen.” GroenLinks Den Haag roept het stadbestuur op om bibliotheken, sporthallen of buurthuizen als ontmoetingsplek voor jongeren te gebruiken. Een deel van deze ruimte kan als studieplek worden ingericht voor jongeren die thuis geen rustige studieomgeving hebben. Het voorstel van GroenLinks sluit aan bij het pleidooi van het kabinet om fysiek contact onder jongeren te faciliteren. Dit moet uiteraard wel met inachtneming van de coronaregels. Wenink: “Mooi dat het kabinet het openstellen van fysieke ontmoetingsplekken voor jongeren faciliteert. Haagse jongeren hunkeren naar een eigen plek en onderling contact, dus nu is de gemeente aan zet om dit corona-proof mogelijk te maken.” 

Meer berichten