Beleggers slaan toe op krappe Haagse woningmarkt


Foto: Frisia Makelaars

Beleggers slaan toe op krappe Haagse woningmarkt

In 2020 zijn er, ondanks de coronacrisis, meer woningen verkocht in de regio Den Haag dan in de twee jaar daarvoor. Ruim 12.000 woningen wisselden vorig jaar van eigenaar. In 2019 en 2018 bleef dat aantal steken op 11.000. Opvallend is dat beleggers een aanzienlijk deel van de verkopen voor hun rekening namen. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van Frisia Makelaars, partner in Dynamis Research.

Den Haag - Ook in de regio’s Delft en Westland en Leiden en Bollenstreek lag het aantal verkopen dit jaar circa een achtste hoger dan in 2019. Hieruit blijkt dat woningzoekers zich niet hebben laten afschrikken door de coronacrisis. Door de aanhoudende hoge verkoopaantallen is het aanbod in de regio’s alweer lager dan voor de coronacrisis. Hierdoor neemt de krapte op de woningmarkt alleen maar toe.
Ook in 2020 namen beleggers een aanzienlijk deel van de verkopen voor hun rekening. In de gemeente Den Haag was bij 13% van de verkopen een belegger de koper, dit is een lichte toename ten opzichte van het aandeel van 12% in 2019. De toename is vooral aan het eind van het jaar tot stand gekomen, doordat beleggers voorsorteerden op de toename van de overdrachtsbelasting. Zij gaan 8% betalen, terwijl woningkopers jonger dan 35 jaar bij het kopen van een woning eenmalig geen overdrachtbelasting betalen. De woning mag in dat geval niet duurder zijn dan 400.000 euro.

Meer berichten