<p>Op 17 oktober is het VN Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede (Foto: Esther Langen/ ATD-Vierde Wereld)</p>

Op 17 oktober is het VN Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede (Foto: Esther Langen/ ATD-Vierde Wereld)

Dialogen over armoede in de wereld

ATD Vierde Wereld op Regentesseplein

Mensenrechtenbeweging ATD Vierde Wereld houdt zaterdag 17 oktober van 13.00 tot 17.00 uur op het Regentesseplein een event met films, kindertheater, koffie en thee, in verband met de VN Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Het een en ander is gratis voor iedereen die langsloopt.

Door Stuart Kensenhuis

Den Haag – “Hiermee willen we bereiken dat er meer aandacht is voor situaties van extreme armoede die soms ook in Nederland voorkomen. Ook willen we duidelijk maken dat arme mensen moeilijker kunnen bijdragen aan de kosten van een duurzaam leven. Verder willen we de Hagenaars informeren over de doelstellingen van onze beweging”, vertelt Annelies Neutel, woordvoerder en lid van het nationaal team van ATD Vierde Wereld.

Een belangrijk thema binnen deze beweging is de ontmoeting tussen mensen die armoede kennen en mensen die dat nooit hebben ervaren. Daarom vormt de VN Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede voor hen de aanzet om de dialoog aan te zwengelen over dit onderwerp. Vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld een forum bijeenkomst gehouden over ‘Het gezin en de Vierde Wereld’ waarbij vragen centraal stonden als: ‘Wat zijn de belemmeringen om als gezin samen te kunnen blijven leven als er sprake is van armoede? En: ‘Wat is er nodig om die belemmeringen weg te halen?’.

“Niet twee keer per jaar op vakantie met het vliegtuig”

“Wij vinden dat arme mensen veel wijsheid en kennis hebben en dat je de tijd moet nemen om dat tot uitdrukking te laten komen”, zegt Neutel. Ze vindt bovendien dat het nadenken over een duurzame samenleving vaak gaat over dingen die kostbaar zijn en arme mensen zich niet kunnen veroorloven. Terwijl juist zij minder verspillen en minder vervuiling veroorzaken. “Ze gaan bijvoorbeeld niet twee keer per jaar op vakantie met het vliegtuig. Dus veroorzaken ze minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2)”, stelt Neutel.

Ze geeft nog een voorbeeld. “Arme mensen wordt vaak verweten dat ze slechte voeding gebruiken. Maar over het algemeen zijn slechte voedingsmiddelen goedkoper dan gezonde. Dus als je ze niet de middelen geeft om een verantwoorde keuze te maken is het niet eerlijk om hen iets te verwijten.”

ATD Vierde Wereld is in 1957 opgericht door de Franse priester Joseph Wresinski. Het is bekend als een internationale beweging tegen armoede en uitsluiting in de wereld met een landelijk centrum in Den Haag en andere vestigingen in meer dan twintig landen van de wereld. Met ‘Vierde Wereld’ duiden ze alle armen in zowel de rijke als de ontwikkelingslanden. Ze hebben een adviestaak bij de Verenigde Naties (VN), de International Labour Organisation (ILO) en de Raad van Europa. Door hun inspanningen is 17 oktober uitgeroepen als internationale dag voor de uitroeiing van armoede en in 1992 voor het eerst erkend door de VN. Meer info: www.atd-vierdewereld.nl 

Naschrift redactie: vanwege de nieuwe coronamaatregelen van de overheid wordt het programma zeer vermoedelijk aangepast.  

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden