Nieuwe collegevoorzitter Elisabeth Minnemann opent studiejaar 2020-2021 voor De Haagse Hogeschool

DEN HAAG - Nieuwe collegevoorzitter Elisabeth Minnemann opent studiejaar 2020-2021 voor De Haagse Hogeschool De traditionele opening van het hogeschooljaar, maar dan vol vernieuwing. Medewerkers en studenten van De Haagse Hogeschool konden vandaag (donderdag 27 augustus) voor het eerst de formele aftrap van het hogeschooljaar digitaal bijwonen. Voor Dr. Elisabeth Minnemann het eerste evenement als kersvers voorzitter van het College van Bestuur. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf voor te stellen aan de hogeschoolgemeenschap, en vol enthousiasme haar visie voor het nieuwe jaar te delen.

Het oude jaar afsluiten en een nieuw jaar fris beginnen: na de zeer intensieve periode waarin Covid-19 de wereld en het onderwijs ineens op z’n kop zette, waren de medewerkers en studenten van De Haagse daar wel aan toe. Omdat het virus nog steeds rondgaat, werden medewerkers en studenten dit jaar voor het eerst online verwelkomd op de formele opening van het hogeschooljaar. Want het jaar is van start, mét (beperkt) fysiek onderwijs op de locaties van De Haagse. Op 1,5 meter afstand natuurlijk.

Terug & vooruit blikken

Hoewel de opening dus voor het eerst niet in fysieke vorm plaatsvond, was er veel aandacht voor verbinding. Juist in deze tijd is dat een uitdaging, een die de studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool samen aangaan. Dat bleek meer dan duidelijk uit de terugblik op het afgelopen jaar. Collegeleden Rajash Rawal en Hans Camps schetsten samen met een student, een docent en een onderzoeker een beeld van een hogeschool waarvan de studenten en medewerkers een lastige tijd met elkaar te lijf zijn gegaan. Door veel meer opleidingsoverstijgend samen te werken, ideeën en best practices uit te wisselen. Door heel snel te schakelen. En door steeds begrip voor elkaars situatie te hebben.

Collegelid Rajash Rawal blikte in dat kader ook alvast vooruit op het aankomend jaar, waar de vier teaching & learning labs van De Haagse Hogeschool, elk een eigen expertise, haar opleidingen zullen helpen om o.a. blended onderwijs (mix tussen fysieke en online onderwijsvormen), alsook toetsing in al haar vormen verder te ontwikkelen en vernieuwen. Ook keek Rawal naar de ambitie van De Haagse om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt dichter bij elkaar te helpen brengen met het programma Leven Lang Ontwikkelen. In dit programma ontwikkelt De Haagse samen met het werkveld flexibel modulair onderwijs, dat aansluit bij de situatie van professionals.

Nieuwe voorzitter stelt zich voor

Sinds 17 augustus staat Elisabeth Minnemann aan het roer van De Haagse Hogeschool. De opening van het hogeschooljaar was voor haar dan ook een perfect moment om zichzelf aan de gemeenschap van De Haagse voor te stellen, en haar visie op goed onderwijs en de nabije toekomst te delen.

Minnemann: “Onderwijs gaat voor mij in de eerste plaats over het ontwikkelen van talent. Studentsucces is meer dan cijfers en diploma’s. Onderwijs moet mensen helpen hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot personen die een zinvolle bijdrage aan de wereld kunnen leveren. Alle mensen. Ongeacht hun achtergrond. Ongeacht hun mogelijkheden en beperkingen.”

Minnemann heeft, net als De Haagse, een zeer internationaal profiel. Als dochter van een Duitse moeder en een Portugese vader die diplomaat was, maar ook door o.a. haar huwelijk met een Nederlandse man en haar jarenlange verblijf in Maleisië heeft zij kunnen ervaren hoe het is om in en met andere culturen samen te werken en leven. “Ik heb zelf ervaren hoe dat je leven kan verrijken. Ik zie het internationale karakter van De Haagse dan ook als een grote verrijking voor het onderwijs.” Met meer dan 140 nationaliteiten die je op de campus tegen kunt komen, met haar negen internationale varianten van opleidingen, maar ook simpelweg door haar aanwezigheid in de internationale stad van Vrede en Recht en de vele samenwerkingsverbanden met internationaal georiënteerde organisaties in binnen en buitenland die dat met zich meebrengt, noemt De Haagse Hogeschool zich de meest internationale hogeschool van Nederland. En het is dat internationale karakter en die diversiteit, alsook de verbondenheid met de regio die De Haagse Hogeschool volgens Minnemann zo uniek maken. “Ik zie een kennisinstelling waar verschillen tussen mensen niet worden gezien als uitdaging waar je mee om moet leren gaan, maar als een kracht die je maximaal moet benutten.”

Minnemann wil zich inzetten voor de verdere versterking en samenwerking tussen het onderwijs en het onderzoek van De Haagse, én het werkveld. “Wij kunnen onze kerntaak alleen goed vervullen door onderwijs, onderzoek en het werkveld heel dicht bij elkaar te brengen. Door de dialoog met studenten, medewerkers, bedrijven en internationale relaties te zoeken. Zo verbinden we onderwijs en onderzoek met de praktijk. Het is voor veel instellingen lastig om echt goed contact met het werkveld te onderhouden. Terwijl dat cruciaal is om relevant te blijven voor het werkveld, te begrijpen wat er in de toekomst nodig is en om daarop te anticiperen. Wij hebben een goede reputatie op dit gebied, maar verdere versterking is belangrijk.”

Het jaar is geopend

En daarmee was het nieuwe jaar van De Haagse Hogeschool officieel geopend. Helaas zonder borrel na afloop, maar wel vol goede moed voor het aankomend jaar dat ongetwijfeld ook zijn eigen uitdagingen zal brengen. Uitdagingen die de gemeenschap van De Haagse ook weer te lijf zal gaan, met dezelfde veerkracht en doorzettingsvermogen als in het afgelopen jaar.

Als toegift op het formele programma verzorgde professor Sanjay Sarma, Vice-President Open Learning bij MIT, nog een korte lezing. Hij trakteerde zijn toehoorders op zijn visie op de rol van Blended Learning tijdens, maar vooral ook ná Covid-19. Zo zegt hij over de overgang van fysiek naar digitaal onderwijs: “It should not have been this easy.” Deze inspirerende lezing van ongeveer 10 minuten is voor iedereen te bekijken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden